OVS Nieuwjaarsborrel 10 januari 2018

Geplaatst op 11-01-2018

Op woensdag 10 januari vond de Nieuwjaarsborrel van Ondernemers Vereniging Someren plaats. Bijna 100 OVS leden kwamen naar partycentrum De Platte Vonder in Someren Eind om elkaar te ontmoeten en de beste wensen voor het komende jaar uit te wisselen.

Voorzitter Moniek Peeters sprak haar eerste Nieuwjaarstoespraak uit; Ze blikte terug op 2017 door diverse verschrikkelijke gebeurtenissen die wereldwijd hebben plaatsgevonden te benoemen. “Al dit leed zet ons met beide benen op de grond” aldus de voorzitter. Daarnaast is er aandacht voor vrouwenpower met de geweldige sportprestatie van de Nederlandse Leeuwinnen (vrouwenvoetbal), en Somerens eerste vrouwelijk burgemeester en voorzitter van de OVS. Geen verkeerde ontwikkeling.

De toekomst ziet er voor ondernemend Nederland goed uit. Uit een onderzoek van het CBS van oktober 2017 is gebleken dat de Nederlandse ondernemers vol vertrouwen het jaar tegemoet zien. Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 een verdere groei van de omzet, de werkgelegenheid en de investeringen. Ten aanzien van de omzet zijn de verwachtingen het meest positief. In november 2017 kopte het Financieel Dagblad: “Mkb-bedrijven verwachten een groeispurt in 2018 en wel van 24%. Dit zou heel mooi zijn en we hebben er dus met z’n allen vertrouwen in.

“En hoe is het dan bij ons in Someren?” vraagt Moniek zich af. De bedrijventerreinen aan de Witvrouwenbergweg, de Lage Akkerweg en Broekstraat zijn volop in ontwikkeling en de huidige bedrijventerreinen zitten eigenlijk nagenoeg vol. Zelfs bedrijven uit Asten steken over en komen naar het mooie Someren. Ik zie dus alleen maar positieve ontwikkelingen. Om de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen te behartigen heeft OVS een nieuwe werkgroep voor de bedrijventerreinen opgericht. Deze werkgroep heeft al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, heeft ingesproken op het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Someren en op 30 januari 2018 vindt de eerste informatiebijeenkomst voor de ondernemers plaats. De voorzitter roept iedere ondernemer die gevestigd is op een bedrijventerrein in Someren op om naar deze bijeenkomst te komen. Laat je stem horen en geef aan waar jij vindt dat er verbetering moet komen.

Volgens onderzoek ligt de omzet in de Nederlandse detailhandel na ruim tien jaar weer boven het niveau van voor de crisis. Toch blijft de winkelstraat erg kwetsbaar. Daar willen wij iets aan doen! In 2018 gaat de Ondernemersvereniging in samenwerking met de Rabobank en de gemeente een systeem ontwikkelen voor de toekomst waarbij iedereen moet investeren in ons winkelgebied. De voorzitter denkt aan de vastgoedeigenaren, de centrumondernemers, maar ook de gemeente, OVS en Rabobank. Zo kunnen we het winkelgebied alleen maar sterker maken!

Ook de regionale samenwerking wordt in 2018  voortgezet met de ondernemersverenigingen uit Asten en Deurne. Regelmatig voert OVS overleg en ook dit jaar zullen er weer een aantal gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

Dan richt Moniek een woord tot de vrijwilligers. Door de inzet van veel vrijwilligers is er veel bereikt in 2017 en ze wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze Vereniging. We hebben een prachtig jaar achter de rug met vele hoogwaardige activiteiten. Zonder onze vrijwilligers was dit niet mogelijk!

Tot slot wenst voorzitter Moniek Peeters iedereen een goede gezondheid, heel veel huiselijk en zakelijk geluk, en veel léf bij het ondernemen in 2018!”

kijk in de fotogalerij voor meer foto’s

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS