Informatieavond OVS werkgroep Bedrijven 30 januari 2018

Geplaatst op 03-02-2018

Op dinsdag 30 januari hield de werkgroep Bedrijven(terreinen) van de Ondernemers Vereniging Someren een informatie- en brainstormavond voor ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. De avond werd gehouden bij OTC Opleidings- en Trainingscentrum in Someren. Dat er behoefte was aan een bijeenkomst bleek wel uit de opkomst. Bijna 50 ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente Someren waren aanwezig. De avond werd geopend door Pieter Janssen die, mede namens het bestuur van de OVS, zitting heeft in de werkgroep Bedrijven. Pieter stelde de overige werkgroep leden, Raymond Oussoren, Roland van Bussel en Martin Jeuken voor.

Doelstelling van de werkgroep Bedrijven is om voor alle bedrijven in Someren en in het bijzonder voor de bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen:
–        De onderlinge samenwerking te stimuleren;
–        De communicatie en overleg richting gemeente Someren te bevorderen;
–        Onderwerpen aan te dragen ten behoeve van het gezamenlijk overleg tussen de ondernemersverenigingen Asten, Deurne en Someren.

De werkgroep heeft in de afgelopen maanden regelmatig overleg gehad met de gemeente Someren. Er is gereageerd op het Herstructureringsplan Bedrijventerrein Sluis IX / Half Elfje en op het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Someren. Het vervolg hierop is de huidige bijeenkomst om na te gaan welke onderwerpen actueel zijn bij de ondernemers op de bedrijventerreinen. Geert Hoeben, ambtenaar economische zaken bij de gemeente Someren, gaf een toelichting op de huidige stand van zaken met als onderwerpen gronduitgifte, bestemmingsplan, regenwater, parkeren, bewegwijzering en glasvezelaanleg. Hierbij werd hij ondersteund door Lex Kemper die als civieltechnisch projectleider is aangesteld bij de gemeente Someren. Na de toelichting en het schetsen van enkele kaders volgde de daadwerkelijke brainstorm. Alle aanwezigen werden in vier groepen verdeeld. Er waren vier thema’s die door de verschillende groepen om de tien minuten bezocht werden. De thema’s waren “toegankelijkheid bedrijventerrein en veiligheid”, “parkeren en regenwaterafvoer”, “bewegwijzering, collectieve inkoop en glasvezel” en als laatste “verwachtingen en ideeën voor de werkgroep bedrijven”. Er volgde een levendige discussie waarin verrassend veel ideeën en opmerkingen naar voren kwamen. Het bleek dat niet alleen de problemen op de bedrijventerreinen naar voren gebracht werden maar ook veel oplossingen hiervoor. Als vervolg is afgesproken dat de werkgroep de diverse onderwerpen gaat inventariseren en bespreken. Hierna volgt een bespreking met de gemeente Someren waarna de deelnemende bedrijven die een e-mailadres hebben achtergelaten verder worden geïnformeerd.

Al met al was het een zeer succesvolle avond die duidelijk de ideeën van de ondernemers op de bedrijventerreinen naar voren heeft gebracht. Wordt verder vervolgd.

Pieter Janssen

Kijk in de fotogalerij voor meer foto’s

 

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS