KVK zoekt waterschapsbestuurders

Geplaatst op 12-03-2018

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. Er zijn op dit moment 21 waterschappen in Nederland, waar ongeveer 11.000 medewerkers in dienst zijn met een omzet van 2,7 miljard. De waterschappen beheren onder meer waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De activiteiten van waterschappen hebben ook raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d. , waardoor de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.

Het bedrijfsleven betaalt via de verschillende heffingen circa 20% van de kosten voor het uitvoeren van deze taken. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen.

In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Een groot deel van het bestuur wordt via verkiezingen door de burgers gekozen. Voor vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in het algemeen bestuur van het waterschap benoemt de Kamer van Koophandel de bestuurders. Benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling. De KVK nodigt kandidaten uit om hun interesse voor deze bestuursfunctie kenbaar te maken.

Kandidaten
De KvK vindt het belangrijk dat een kandidaat affiniteit heeft met het bedrijfsleven en het waterschap. Kandidaten hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring een goed netwerk en bijvoorbeeld financiële en/of technische kennis. Herkent u zichzelf? Stuur dan tussen 1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl

NB: U kunt zich alleen kandidaat stellen voor het waterschap, waarin u woont.
Uitgebreide informatie vindt u op www.kvk.nl/waterschap 

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS