Inspraakreactie bestemmingsplan bedrijventerrein Someren

Geplaatst op 05-07-2018

Nadat de leden gevraagd zijn om input te leveren op het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen, hebben wij dit vertaald in een inspraakreactie. De gemeente heeft hierop gereageerd. In deze brief staan de vier punten benoemd die wij hebben aangegeven met de reactie vanuit de gemeente. Tevens wordt een planning van de voortgang weergegeven.
Zoals het er naar uit ziet zal het college eind van dit jaar een raadsvoorstel indienen en vervolgens kan de raad eind januari 2019 het nieuwe bestemmingsplan vaststellen.

Lees hier de volledige brief

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS