OVS en gemeente gaan intensiever samenwerken na bezoek bedrijventerreinen op 27 november

Geplaatst op 28-11-2018

Eind vorig jaar is de OVS-werkgroep Bedrijven opgericht, met als doelstelling onderlinge samenwerking te stimuleren, ook b.v. met de gemeente. Na enkele bijeenkomsten, een inventarisatie-avond en d.m.v. mail hadden we voldoende input vanuit de ondernemingen op de industrieterreinen om B & W uit te nodigen voor een rondgang over een groot deel van onze bedrijventerreinen. En dit was een succes.

Naast onze burgemeester Dilia Blok en de wethouders Louis Swinkels en Guido Schoolmeesters waren ook 4 vaktechnische ambtenaren aanwezig om onze diverse aandachtspunten aan te horen. En, gelukkig, was het geen eenrichtingsverkeer.
Over en weer werd er, bij Bouwbedrijf DoBu, van gedachten gewisseld over diverse zaken die ons, als ondernemer van Someren, bezighouden.

Hierna stapten we in de huifkar van ’t Keelven en bezochten we alle genoemde aandachtspunten zoals b.v. parkeren, groenvoorziening, toegankelijkheid en veiligheid. Regelmatig werd er gestopt en ter plekke geïnventariseerd en, wat ons opviel, ook gefotografeerd door B&W en hun ambtenaren.
Niet alleen de bedrijventerreinen Sluis XI en Half Elfje maar ook ’t Vaartje en omgeving werd bezocht. Bij de nieuwe locatie van OTC Someren aan de Trasweg werd nog een kopje koffie genuttigd. Hierna vervolgden we de rondrit naar ’t Hoog Vaartje en terug naar DoBu.

Na deze rondrit werd er nog een keer alles benoemd en kwam het duidelijk naar voren dat we gezamenlijk de uitdaging aangaan om de bedrijventerreinen beter te gaan inrichten. Daarbij gaf de burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels duidelijk aan dat ze de intentie hebben om, binnen de diverse mogelijkheden, gezamenlijk naar oplossingen te willen zoeken en ook aan te willen pakken. Dit binnen de begrotingskaders enz. In ieder geval gaven ze ons het vertrouwen hierin zoveel mogelijk samen te willen optrekken. Wij hebben goede hoop dat op korte termijn de samenwerking zichtbaar gaat worden.

Wij zullen als werkgroep met de desbetreffende wethouder en zijn ambtenaren intensiever samen gaan werken en ook frequenter overleggen.
Het idee is zelfs geboren om direct met een verantwoordelijke binnen de gemeente contact te leggen.
Dus niet alleen in een overleg maar ook via mail en gewoon via de telefoon.

We kijken ernaar uit!

meer foto’s in de fotogalerij

Verslag: Martien Jeuken
Foto’s Raymond Oussoren

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS