Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op 21-01-2019

De Jaarlijkse algemene ledenvergadering van OVS wordt gehouden op woensdag 27 februari 2019 bij Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 te Someren.
Ontvangst 20.00 uur / aanvang vergadering 20.30 uur. De algemene ledenvergadering is van belang voor alle OVS leden.
Aanmelden kan HIER

De agenda voor deze vergadering, de notulen van 2018 en het nieuwe huishoudelijk reglement is terug te vinden op het ledengedeelte. Hiervoor is inloggen vereist.

Alle nieuwe OVS leden van afgelopen jaar  krijgen de gelegenheid om zich via een korte “elevator-pitch” voor te stellen.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Marcel Looijmans
Het bestuur stelt als aanvulling van het Dagelijks Bestuur voor: Ilona Timmermans
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de Algemene Leden Vergadering. Kijk naar de voorwaarden in de statuten

Op veler verzoek is er na afloop geen optreden maar ruimte voor een informele netwerkborrel.

 

 

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS