De onderwereld boven water – ondernemerscafé 17 april 2019

Geplaatst op 18-04-2019

De onderwereld boven water

Voor het eerste ondernemerscafé van dit jaar, zijn we vanavond te gast bij partycentrum De Platte Vonder in Someren-Eind. In zijn welkomwoord geeft Marcel Looijmans een korte toelichting op het onderwerp van vanavond: ondermijnende criminaliteit. Kort gezegd wordt hieronder een versmelting van de onderwereld met de bovenwereld verstaan.

De eerste spreker van vanavond is Peter Knoops, werkzaam als programmaleider aanpak ondermijning basisteam Peelland. In een kort filmpje toont hij ons de ellende die achter het gebruik van een aantal “onschuldige” pilletjes schuilgaat. Door mensen uit de bovenwereld te misbruiken voor hun duistere activiteiten, zaaien criminelen dood en verderf. Voorheen was Peter teamleider van het Peelland Interventie Team (PIT). Dit multidisciplinaire team, waarin 20 organisaties zijn vertegenwoordigd, gaat ondermijnende criminaliteit te lijf middels een integrale aanpak. Ter illustratie, beschrijft hij twee zaken waarin PIT succesvol was. Voor PIT eindigt een zaak niet op het moment dat de dader achter slot en grendel zit. Juist door criminelen na hun straf perspectief te bieden, wil men herhaling van criminele activiteiten voorkomen. Zelfs een volgende generatie van deze criminelen wordt, waar mogelijk, perspectief geboden om te pogen hun verval in criminaliteit te voorkomen.

De successen van PIT zijn hoopgevend. Criminelen blijven echter contacten zoeken in de bovenwereld en beïnvloeden daarmee ons dagelijks leven en ons gevoel voor veiligheid op een negatieve manier. Daarom dringt Peter aan op waakzaamheid. Alleen door het uitwisselen van verdachte zaken kunnen instanties, zoals PIT, succesvol blijven optreden tegen (ondermijnende) criminaliteit.

Als tweede spreker geeft Dirk Lingg, wijkagent Someren-dorp, voorbeelden van zaken die speelden (en mogelijk nog steeds spelen) binnen onze gemeentegrenzen. In vogelvlucht komen onder andere lozing van drugsafval, mensenhandel, sluiting van druglaboratoria, Hells Angels en mestfraude voorbij. Deze voorbeelden openen onze ogen voor de ontstane problematiek en die ogen mogen, wat Dirk betreft, openblijven en zelfs nog meer opengaan. “Vertrouw vooral op je onderbuikgevoel”, antwoordt hij op een vraag uit het publiek hoe criminele zaken te herkennen. Hij nodigt iedereen uit in gesprek te gaan met hem en zijn collega’s. Mogelijk kan daarin ook worden gekomen tot samenwerking met particuliere beveiligers, teneinde verdachte zaken in beeld te krijgen.

Alles begint met een melding! Teneinde het melden van verdachte zaken te vergemakkelijken, hanteert de politie maar liefst 5 manieren om een melding te doen. Daaronder valt www.meldmisdaadanoniem.nl, om de drempel voor een melding nog verder te verlagen.

Namens het voltallig aanwezige college van Burgemeester en Wethouders, benadrukt burgemeester Dilia Blok het belang van deze avond. Uit onderzoek is gebleken dat criminelen feilloos ondernemers in het vizier krijgen die, door een benarde financiële situatie, mogelijk te verleiden zijn om mee te werken aan hun strafbare activiteiten. Ze vraagt ons, als collega-ondernemers, oog te houden voor deze problemen. Daardoor worden criminelen mogelijkheden ontnomen en, ook zeer belangrijk, worden collega-ondernemers behoed voor mogelijk onheil. In een breder perspectief onderschrijft ze de oproep van Peter en Dirk om waakzaam te blijven. Iets wat niet alleen ondernemers, maar alle burgers aangaat.

Onze maatschappij biedt voor (de meeste) ondernemers ruim baan voor het ontplooien van winstgevende activiteiten. Ook criminelen zien mogelijkheden. Daarbij kunnen ze onmogelijk zonder mensen, waaronder ondernemers, uit de bovenwereld. Vanavond bleek dat er gelukkig successen worden behaald in de bestrijding van criminaliteit. Duidelijk werd echter ook dat onze inbreng in deze bestrijding, meer dan ooit, noodzakelijk blijft. Dank aan alle sprekers op deze avond.

Bekijk hier alle foto’s van het interessante ondernemerscafé.

Verslag: Joost van den Einden
Foto’s: Theo van den Boomen

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS