Algemene Leden Vergadering 9 september 2020

Geplaatst op 01-08-2020

De Jaarlijkse algemene ledenvergadering van OVS wordt gehouden op woensdag 9 september 2020 bij Buiten Eten, Beliënberkdijk 42 te 5712 SE  SOMEREN.
Ontvangst 19.00 uur / aanvang vergadering 19.15 uur. De algemene ledenvergadering is van belang voor alle OVS leden.
Aanmelden kan HIER

De agenda voor deze vergadering en de notulen van 2019 zijn terug te vinden op het ledengedeelte. Hiervoor is inloggen vereist.

Bestuursverkiezing:
Aftredend: Harrie Welten
Aanvulling bestuur: Jamie van Bussel namens de werkgroep PR en de werkgroep Jonge Ondernemers;
Overige kandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de Algemene Leden Vergadering. Kijk naar de voorwaarden in de statuten.

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS