Oprichting van de BIZ, stem vóór! Informatiebijeenkomst op 29 september 2020 om 19.30 uur

Geplaatst op 24-09-2020

Beste ondernemers van de OVS,

Zoals tijdens de ALV kort toegelicht vinden wij het als OVS erg belangrijk om jullie te informeren over de ontwikkelingen in het centrum van Someren. Tevens is dit een oproep aan de ondernemers die in het centrum van Someren zijn gevestigd.

Bijgaand zend ik jullie de uitnodiging die alle ondernemers in het centrum van Someren van Seinpost heeft ontvangen voor de bijeenkomst over de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) op 29 september 2020 om 19.30 uur (Uitnodiging Seinpost bijeenkomst 29 september 2020). Ook de flyer welke is verspreid over de BIZ treffen jullie hierbij aan (Flyer BIZ Someren). Hierin staat heel helder uitgelegd wat het doel is van de BIZ.

De OVS zet zich al sinds jaar en dag in voor een gezamenlijke aanpak om het centrum van Someren economisch sterk te maken. Omdat onze financiële middelen te beperkt zijn om dat alleen te doen, blijft dit -ondanks de enorme inzet van onze werkgroepen Detail en Winkelgebied- een gevecht tegen de bierkaai. De BIZ zou dit veranderen. Met een BIZ zou immers élke ondernemer in het centrum meebetalen aan versterking van het centrum van Someren. En dát is precies waar de OVS al jarenlang voor vecht. Het bestuur van de OVS juicht de oprichting van de BIZ dan ook van harte toe!

Daarbij komt dat, mocht de BIZ er volgend jaar niet komen doordat er tegen de BIZ wordt gestemd, de OVS haar werkgroepen Winkelgebied en Detail met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal moeten opheffen. Simpelweg omdat er geen financiering meer is voor de activiteiten van deze werkgroepen. Wat ons betreft is de BIZ dus een laatste kans die we niet mogen laten schieten, juist in het belang van al onze ondernemers in het centrum.

De oprichting van de BIZ ligt echter niet in de handen van de OVS, maar in de handen van de ondernemers in het centrum. Laten we ons samen sterk maken voor het centrum van Someren, meld je aan voor de bijeenkomst op 29 september 2020 in Hotel Centraal en laat je volledig informeren over de BIZ. Aanstaande dinsdag vindt nog geen officiële stemming plaats, maar slechts een draagvlakmeting.

Onze oproep is, stem vóór verbetering van het centrum en daarmee vóór de oprichting van de BIZ!

Aanmelden kan via e-mail: centrumplansomeren@seinpost.com.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OVS

Moniek Peeters
Voorzitter

 

Postbus 88, 5710 AB  SOMEREN
info@ovs.nl

 

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS