Verslag Digitale Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 10-09-2020

Woensdagavond 9 september 2020 – Digitale Algemene Ledenvergadering

In verband met de maatregelen rondom corona is de Algemene Ledenvergadering dit jaar al twee keer uitgesteld. Gelukkig is het mogelijk de Algemene Ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden, met succes!

Tijdens de digitale vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd door secretaris Pieter Janssen. In 2019 heeft de OVS maar liefst 13 nieuwe leden! Helaas is het nu niet mogelijk dat de leden zich via de elevator-pitch aan ons voorstellen. Op een later moment krijgen ze hier de gelegenheid voor.

Ook worden alle werkgroepen en hun activiteiten van afgelopen jaar benoemd. En natuurlijk bedankt voor hun bijdrage, zonder vrijwilligers geen OVS!

Het financieel jaarverslag 2019, het verslag van de kascontrole en de begroting van 2020 worden gepresenteerd door penningmeester Marcel Looijmans.

Daarna is het woord aan onze voorzitter Moniek Peeters. Op de agenda staat de stemming (via digitaal stemformulier) voor wijziging Huishoudelijk Reglement. Dit betreft de maximale zittingstermijnen van bestuursleden. En natuurlijk de bestuursverkiezingen. Aftredend bestuurslid Harrie Welten, Harrie bedankt voor alle (18) jaren! Aanvulling Algemeen bestuur Jamie van Bussel (namens de werkgroep PR en de werkgroep Jonge Ondernemers), Jamie welkom!

Het bestuur en de werkgroepen zijn weer op volle sterkte voor 2020. Helaas staan er op dit moment, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, geen activiteiten vanuit de werkgroep activiteiten gepland. Wel zal dit jaar de Eindejaarsactie in een andere vorm gaan plaatsvinden en is de werkgroep Detail druk doende om de Winterse Kerstkoopavond weer tot een succes te maken.

Alle aanwezigen van de Digitale Algemene Ledenvergadering bedankt! We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten. Zoals Moniek zei, die borrel samen houden we tegoed. Tot die tijd: Pas op jezelf, elkaar en blijf gezond!


Bekijk hier de foto’s

Annebet Verhees-Haerkens

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS