Bestrating bedrijventerrein Lage Akkerweg III

Geplaatst op 03-02-2021

Naar aanleiding van de door Dhr. S. Nooijen van de gemeente Someren (afdeling Beheer en Uitvoering) verstrekte gegevens kunnen wij u informeren over geplande straatwerkzaamheden op het bedrijventerrein Lage Akkerweg III.

De wegen Vlechter, Wagenmaker, Kuiper en Broekstraat zijn (deels) nog ingericht als bouwstraat. Dat wil zeggen dat de bestrating nog op zijn kop ligt en qua vlakheid te wensen over laat.

Gezien het feit dat de bouwactiviteiten nagenoeg volledig afgerond zijn (nog één kavel zal bebouwd worden) wil de gemeente de bestrating definitief aanbrengen. Het op de luchtfoto gemarkeerde deel van het bedrijventerrein willen zij daarbij volledig herstraten.

Deze werkzaamheden staan globaal gepland in april/mei/juni 2021.

Te zijner tijd zal de gemeente de bedrijven die gevestigd zijn aan deze wegen tijdig in kennis stellen.

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS