Regionale steun voor MKB-ers bij digitalisering en dataficering

Geplaatst op 26-03-2021

Beste leden,

Met het achter ons liggende heftige jaar van beperkingen is eens temeer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om ook digitaal je bedrijf te kunnen voeren. Toch is nog niet elke ondernemer hiermee vertrouwd. Om digitalisering ook voor het MKB meer toegankelijk te maken hebben de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, waaronder de gemeente Someren, de Nieuwe Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 opgesteld, welke u in de bijlage aantreft. Bovendien bieden de 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven u een voucher aan van maximaal € 1.000,–, waarmee u zich kunt laten adviseren door een expert. Deze regeling is onderdeel van de Corona Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat, welke een tijdelijk karakter heeft met een beperkt budget. 

Op 1 april wordt de aanvraagpagina open gesteld. Wil je hierover meer weten? Klik hier om door te gaan naar de website.  

Het leek het dagelijks bestuur wenselijk deze informatie met jullie te delen.

Doe er je voordeel mee!

Met vriendelijke groet,

Moniek Peeters
Voorzitter

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS