Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 april 2021

Geplaatst op 02-04-2021

Hierdoor nodigt het bestuur van de OVS u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. Zoals eerder al aangekondigd zal deze, in verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen, ook dit jaar helaas digitaal moeten plaatsvinden. Desondanks zijn we van plan er toch een bijzondere en gezellige avond van te maken!

Wanneer: Woensdag 14 april 2021
Inloggen vanaf 19.45 uur;
Aanvang vergadering 20.00 uur;
In verband met de voorbereidingen kunt u zich aanmelden vóór 10 april 2021! 
Graag bij opgave even aangeven:
– Waar u op woensdagmiddag 14 april te bereiken bent
   (bijv. bedrijfslocatie/thuis);


De link om deel te nemen aan de  Algemene Ledenvergadering via teams, vindt u vanaf maandag 12 april 2021 ook op de website van de OVS, waar u dan ook de vergaderingstukken. Inloggen is noodzakelijk! Graag uw speaker uitzetten tijdens de vergadering.

Hoe neemt u deel aan de vergadering:
–  Log in op de website.
–  Iedereen heeft persoonlijke inloggegevens voor de OVS-website.
   (ben je je inloggegevens kwijt, dan kun je deze opnieuw opvragen bij inloggen).
–  Klik rechts op de site op “mijn OVS”, waar dan een menu verschijnt.
–  Klik op de button nieuws.
–  Klik op het eerste blok “digitale ALV, 14 april 2021”.
–  In dit blok vindt u:
    1. de link om aan de digitale Algemene Ledenvergadering deel te nemen. 
        Klik hierop.
        Mocht de link niet werken, kopieer deze dan in uw browser en klik op enter.
    2. de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.
    3. de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020.
   
Bestuursverkiezing:
Herkiesbaar:
Moniek Peeters, Voorzitter;
Jolanda Vendrig, bestuurslid, wg activiteiten;

Overige kandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de Algemene Ledenvergadering. Kijk naar de voorwaarden in de statuten, welke je op onze website kunt raadplegen.

Wij hopen deze digitale sessie, die we toch heel bijzonder én gezellig gaan maken, op een grote opkomst en ook u op 14 april 2021 digitaal te mogen ontmoeten! 

Moniek Peeters
voorzitter OVS

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS