Werkzaamheden Kanaalstraat: Brief Gemeente Someren

Geplaatst op 05-08-2022

Maandag 29 augustus 2022 start aannemer Van Horssen Wegenbouw BV, in opdracht van de gemeente Someren, met de herinrichting van een gedeelte van de Kanaalstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Ter Hofstadlaan en de Geldestraat, inclusief beide kruisingsvlakken. Gedurende de hele uitvoeringsduur van de werkzaamheden is de gehele Kanaalstraat afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

De planning is voorzien in dat de civieltechnische werkzaamheden begin december 2022 worden afgerond, exclusief onvoorziene omstandigheden en onwerkbaar weer. Bereikbaarheid In de Kanaalstraat wordt het verkeer via de Dorpsweg naar het centrum omgeleid. Vanaf de Ter Hofstadlaan wordt het verkeer via de Avennelaan naar de Vaarselstraat/centrum omgeleid. Echter de Dorpsweg en de Avennelaan (bassichool aanwezig !!) zijn minder geschikt als omleidingsroute voor vracht-/toeleveranciersverkeer en daarom willen wij u vragen of u uw leveranciers -tijdig- op de hoogte wil stellen van deze werkzaamheden.

De adviesroute tijdens de werkzaamheden loopt via de N266-Provinciale weg-Lieropsedijk-Vaarselstraat-Speelheuvelstraat-Centrum

Nog vragen? Indien u tijdens de uitvoering nog vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u zich op werkdagen richten tot de heer H. Kessels (Hans), toezichthouder de gemeente Someren (Tel.nr. 06 – 52 64 93 78). Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast met zich mee kunnen brengen, echter wij gaan er alles aan doen om deze overlast zo veel als mogelijk te beperken. Wij vragen u hiervoor uw begrip en medewerking, dank daarvoor !

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Someren,

namens dezen, Projectleider A. Timmerman

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS