Algemene Ledenvergadering 2023

Geplaatst op 16-02-2023

Op donderdag 9 februari vond de Algemene Ledenvergadering weer plaats met dit jaar als locatie: Heidehof Someren

Na eerst elkaar even gesproken te hebben bij binnenkomst, begon voorzitter Moniek met het doornemen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van het jaar 2022. Vervolgens werd het woord gegeven aan ‘aftredend’ secretaris Ilona Timmermans. Ilona besprak wat de verschillende werkgroepen binnen de OVS uitvoeren en wat er het afgelopen jaar door de werkgroepen allemaal georganiseerd/geregeld is.

Ook werd er afscheid genomen van Ilona die zal aftreden als secretaris en daarbij ook haar rol binnen het “Dagelijk Bestuur (DB)” zal neerleggen. Echter gaf ze al aan dat ze wel binnen het “Algemeen Bestuur (AB)” actief zal blijven, dus vele zullen Ilona nog voorbij zien komen.
Er zijn niet alleen aftredende bestuursleden, maar juist ook nieuwe bestuursleden voor het DB.
Zo zullen Martijn van Vroonhoven (KIant en Klaar), Wendy Adriaans (BuitenEten) en Ilke Timmermans zich toevoegen binnen het DB waarbij Ilke al langere tijd de administratieve taken op zich neemt.
Martijn zal de functie van Secretaris vervullen en Wendy komt in een ondersteunende rol het DB aanvullen.

Vervolgens kregen de nieuwe ,aanwezige, leden de kans om zichzelf en zijn of haar bedrijf voor te stellen aan de andere leden (Danny Langeveld (Langeveld ICT), Anita Buenen (Anita Buenen) en Remco Bennenbroek (Jumbo Remco Bennenbroek Someren)).

Bekijk hier de foto’s!

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS