Succesvolle informatiebijeenkomst voor bedrijventerreinen Someren

Geplaatst op 16-02-2023

Op 25 januari werd door de Ondernemersvereniging Someren een informatiebijeenkomst gehouden over Parkmanagement en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in de Dobu zaal van De Ruchte. Voor deze informatiebijeenkomst waren alle ondernemers op de bedrijventerreinen in geheel Someren uitgenodigd. Alle ondernemers waren vooraf (op een enkeling na) persoonlijk bezocht en uitgenodigd door “ambassadeurs” van de OVS. Dat deze aanpak gewerkt heeft, bleek wel uit de zeer hoge opkomst.

De OVS heeft al vele jaren een werkgroep bedrijven die veelal samen met de gemeente Someren onderwerpen die van belang zijn voor de Somerense bedrijventerreinen oppakt. Om tot verdere professionalisering te komen heeft de werkgroep ook contact gehad met Parkmanagement Helmond en Parkmanagement Peelland. Uit deze besprekingen bleek dat het voor de bedrijventerreinen in Someren van grote waarde is als voor deze bedrijventerreinen een KVO aangevraagd zou worden. Doel van het KVO is te komen tot een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein. Bij het opstellen van een KVO is naast de OVS ook de gemeente Someren, Politie en Brandweer betrokken met uiteindelijk als doel om een Keurmerk te bemachtigen. Naast aanvraag van een KVO wordt ook Parkmanagement opgezet. Dit om duurzaam meer gezamenlijke voordelen te behalen voor de bedrijven op de bedrijventerreinen in Someren.

Tijdens de informatieavond werden de aanwezige ondernemers na een introductie door de voorzitter van de OVS Moniek Peeters door de volgende personen bijgepraat. Als eerste kwam Mirjam van Asten als parkmanager van Parkmanagement Peelland aan het woord. Parkmanagement Peelland is actief in de gemeente Deurne. Mirjam besprak dan ook de voordelen van Parkmanagement zoals deze in Deurne al gerealiseerd zijn. Na Mirjam was het woord aan Raymond Oussoren als lid van de werkgroep bedrijven om een toelichting te geven over het proces tot aanvraag van een KVO. Na Raymond gaf Johan van der Burg, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling namens de gemeente Someren het belang van KVO en Parkmanagement aan. Juist met Parkmanagement zijn de lijnen tussen de bedrijventerreinen en de gemeente Someren kort. Vertegenwoordigers van de diverse bedrijventerreinen kunnen de oren en ogen voor de ondernemers op de bedrijventerreinen zijn. Hierna gaven vertegenwoordigers van Politie en Brandweer het belang van een KVO en Parkmanagement aan. Gezien het feit dat in veel omliggende gemeenten al een KVO is ingevoerd (of nagenoeg is afgerond) is het belang om tot een KVO te komen alleen maar groter geworden. Willen wij ons best doen om criminaliteit weg te houden van onze bedrijventerreinen dan moeten wij gaan samenwerken middels Parkmanagement. Ook de Brandweer gaf praktische voorbeelden om zo tot een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein te komen. Ten slotte gaven Moniek en Raymond nog aan wat er op korte termijn gedaan moet worden om tot een KVO te komen. Hiervoor wordt naar alle ondernemers op de bedrijventerreinen een enquête verzonden. Doel hiervan is uiteraard om zoveel mogelijk informatie op te halen bij de ondernemers op de bedrijventerreinen (dus stuur de enquête in grote getale terug).

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel in de foyer van De Ruchte waarvan goed gebruik gemaakt werd. Op een informele wijze elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen is een belangrijk uitgangspunt van de OVS.   

De foto’s kunt u hier bekijken!

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS