Aquaculture ID

Aquaculture ID richt zich specifiek op commerciële aquacultuur. Aquacultuur is onze identiteit; wij zijn zelf kwekers in Afrikaanse meervallen en wij ontwerpen en bouwen viskwekerijen voor een groot aantal vissoorten voor klanten over de hele wereld.

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS