Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap:

Indien een OVS lid het lidmaatschap wenst te beëindigen dient dit uiterlijk 3 maanden voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari-31 december) schriftelijk te geschieden.

Post: Postbus 88, 5710 AB SOMEREN
Mail: info@ovs.nl

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS