Elatum Real Estate BV

Elatum Real Estate werkt in twee samenwerkingsverbanden aan herontwikkeling van vastgoed.

Claver Real Estate richt zich als ontwikkelaar-belegger op bestaand vastgoed in Nederlandse grote steden. De projecten worden voor eigen rekening en risico aangekocht en verbouwd om vervolgens voor de lange termijn als belegging te worden aangehouden. De focus ligt op objecten met een karakteristieke uitstraling.

De professionals van IMvest Vastgoed hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen, realiseren en beheren van commercieel vastgoed. Als eindbelegger richten wij ons vooral op de sectoren transport, logistiek, industriële- en productiebedrijven, dienstverlening, detailhandel en zorginstellingen.

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS