Jofra Poultry

Jofra Poultry is een vleeskuikenbedrijf waar het dier centraal staat op het gebied van welzijn als van diergezondheid en waar we met de nieuwste technieken het klimaat voor de 276.000 vleeskuikens zo aangenaam mogelijk kunnen maken omdat we gebruik maken van het Climate Control System. Ook wordt de lucht dmv de nieuwste wastechnieken geschoond, zodat de leefbaarheid voor de omgeving niet wordt aangetast en er met maatschappelijke acceptatie ondernomen kan worden.

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS