OVS-ALERT besloten WhatsAppgroep

Het bestuur van de OVS roept u allen op om aan te sluiten bij OVS-ALERT.
Samen zorgen we voor en veiliger Someren!

Het doel van de WhatsAppgroep is het direct uitwisselen van gegevens aangaande incidenten die zich voordoen in het centrum van Someren, met name waar het gaat om winkeldiefstel, bedreiging, beroving, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.
De OVS beoogt haar leden onderling direct en zakelijk op de hoogte te brengen van de feiten, zoals de aard van het voorval, signalement(en) en vluchtroute van de dader(s). Dit met als uiteindelijke doel de kans op opsporing en aanhouding te vergroten.

Aanmelden voor de besloten WhatsAppgroep OVS-ALERT verloopt via info@ovs.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en mobiele nummer.

Voor meer informatie zie:

Ondernemers Vereniging Someren

De OVS is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin ruim 200 Somerense ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.

Meer over de OVS